کوتاه کننده لینک چاره

امکانات پیشرفته

نام جایگزین سفارشی

اگر تمایل دارید از نام جایگزین بر روی لینک استفاده کنید، آن را در اینجا وارد کنید.

محافظت از رمز عبور

با اضافه کردن رمز عبور میتوانید دسترسی را برای افرادی که پسورد دارند، محدود کنید.

توضیحات

این توضیحات میتوانند برای شناسایی URL های شما در حسابتان استفاده شوند.

یک لینک کوتاه، بی‌نهایت امکانات

لینک کوتاه هنگامی که درست استفاده شود، یک ابزار بازاریابی قدرتمند است. لینک کوتاه فقط یک لینک نیست بلکه یک واسط بین مشتری شما و هدفش است. با استفاده از لینک کوتاه می‌توانید اطلاعات زیادی درباره مشتریان و رفتارهای آنها جمع آوری کنید.

از همین حالا کمپین بازاریابی خود را شروع و طور موثری مشتری جذب کنید.

ثبت نام